Privacy statement
 
Algemeen
Onlinevisa is onderdeel van Sonmedia B.V., gevestigd surinamestraat 90 3333 AR te Zwijndrecht, hierna
te noemen Sonmedia.
 
Sonmedia verleent u hierbij toegang tot deze website ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Sonmedia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Doeleinden voor de verwerking
Sonmedia heeft uw privacy hoog in het vaandel en gaat te allen tijde zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt.

Sonmedia verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanvragen en verstrekken van een visum.
 
Door uw visumaanvraag in te dienen en af te ronden geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken met het aanvragen van een visum als doel.
 
Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres verwerken wij om, enkel indien noodzakelijk, contact met u op te nemen over uw visumaanvraag en om het visum naar u te verzenden.
 
Het verwerken van de gevraagde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst: het aanvragen van een visum. Indien u uw persoonsgegevens niet aan ons wenst te verstrekken kunnen wij geen visum voor u aanvragen.

De gegevens worden enkel verzameld voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 
Duur van de opslag van gegevens

Indien u uw gegevens op het aanvraagformulier heeft ingevuld, de aanvraag heeft verstuurd, maar de betaling nog niet heeft voldaan, bewaren we uw gegeven 14 dagen. Binnen deze 14 dagen heeft u de tijd uw visumaanvraag alsnog af te ronden. Na 14 dagen verwijderen we uw gegevens uit onze systemen.

Als u uw aanvraag heeft ingediend en heeft betaald nemen we uw visumaanvraag zo snel als mogelijk in behandeling. Nadat uw visum is uitgegeven en naar u is verzonden worden uw persoonsgegevens, op uw naam en adresgegevens en het visumdocument na, na 72 uur uit onze systemen verwijderd.

Uw visumdocument wordt uit onze systemen verwijderd zodra de geldigheid is verlopen. De geldigheid van een visum verschilt per bestemming. U kunt de geldigheid van de verschillende visa vinden op de Website of hierover contact met ons opnemen.

Uw NAW gegevens bewaren we om het visum op een later tijdstip op uw verzoek te kunnen raadplegen.

Verstrekking aan derden
We verwerken uw persoonsgegevens enkel met het doel uw visum aan te vragen en te verkrijgen. We delen uw gegevens met de autoriteiten van het land (buiten de EU) waarvoor u een visum aanvraagt. Dit is noodzakelijk voor het aanvragen van uw visum.

We werken samen met een aantal partners ten behoeve van het aanvragen van visa voor enkele bestemmingen. Daarnaast werken wij met een callcenter, HMS, die een gedeelte van de customer support voor ons uitvoert. We maken gebruik van het betaalprogramma Mollie voor het verwerken van de betalingen.
Met deze externe partijen delen we enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het verwerken van de visumaanvraag. We hebben overeenkomsten gesloten met deze partijen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Daarin staat o.a. opgenomen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en dat uw gegevens verwijderd moeten worden als ze niet meer nodig zijn voor de overeenkomst.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in te zien. Wanneer u uw gegevens in wenst te zien kunt u contact met ons opnemen. Na controle van uw identiteit kunt u uw gegevens in zien.

U heeft het recht de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te wijzigen. Houd er hierbij rekening mee dat het niet meer mogelijk is uw gegevens te wijzigen nadat uw visumaanvraag in behandeling is genomen door de autoriteit van het land waarvoor u een visum aanvraagt.

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U kunt dit verzoek telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven. Houd er rekening mee dat wij uw visum niet meer kunnen oproepen wanneer we al uw gegevens hebben verwijderd.

Sonmedia is niet gemachtigd gegevens te verwijderen uit de systemen van de autoriteiten van de landen die uw visumaanvraag verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens
Sonmedia draagt zorg voor de veilige verwerking van uw gegevens. Heeft u een klacht, vraag of opmerking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact met u op. We helpen u graag.

Indien u een klacht hebben waar u niet met ons uitkomt, dan kunt u deze indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
De website is beveiligd door middel van een SSL verbinding. Tevens zijn alle verbindingen met de server beveiligd met een SSL verbinding.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra uw visum is verlopen. Indien u de aanvraag niet afrondt, worden de persoonsgegevens verwijderd zodra de betaaltermijn voor overboeking is verstreken (14 dagen).

Cookies
Sonmedia maakt gebruik van cookies om de werking van de Website te garanderen (chat, sessie). Cookies bevatten geen persoonsgegevens. U kunt zelf de cookies verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser. In dat geval kan het zijn dat de Website niet (optimaal) werkt.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, om de statistieken bij te houden. Deze statistieken worden geanonimiseerd opgeslagen, waardoor ze niet naar u te herleiden zijn.

Beperkte aansprakelijkheid

Sonmedia spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sonmedia.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sonmedia nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sonmedia. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sonmedia, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
De inhoud van deze privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Uw gegevens gebruiken we nooit voor andere doeleinden dan die nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.